Μνήμη του Πολέμου | Οχυρό Ρούπελ

Οχυρό Ρούπελ. Η αναβίωση

115,00 95,00 / Person

Tour is not Available. Back to All Tours

Are you Interested in this Tour?

Cancel up to 12 days before your trip and get a full refund, including service fees.

Sorry, this entry is only available in Greek.

Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.


TERMS

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Επειδή η επίσκεψη στην τοποθεσία του Ιστορικού Μνημείου του Οχυρού Ρούπελ είναι εντός ενεργής Στρατιωτικής Περιοχής και επί της Μεθορίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, σας γνωρίζουμε ότι αναμένεται η πλήρης συμμόρφωση των συμμετεχόντων σε οδηγίες Στρατιωτικών και Διοικητικών Αρχών.
Επιπρόσθετα, για λόγους ασφαλείας και πιθανού ελέγχου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή ισόκυρο έγγραφο, σε ισχύ, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδρομής και ειδικά για το τμήμα της επίσκεψης στο Οχυρό Ρούπελ.

Read more about the Terms & Conditions of Purchase

PRIVACY POLICY

Video and recording of tours and presentations may be allowed with the organizer’s written permission. Photographic material and information, for commercial or journalistic purposes, related to the organized tours of KEDROS SA may be allowed with company’s written permission.