Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής / του περιπάτου από τους διοργανωτές λόγω ανωτέρας βίας, το προκαταβεβλημένο ποσό επιστρέφεται, εντός 30 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής / του περιπάτου επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό, εντός 30 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.

Αν η ακύρωση γίνει από εννέα (9) ημέρες έως και έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής / του περιπάτου, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενο πρόγραμμα (για το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).

Αν η ακύρωση γίνει από πέντε (5) ημέρες έως και τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής / του περιπάτου, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενο πρόγραμμα (για το 50% του ποσού στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή, η ακύρωση γίνει το τελευταίο διήμερο πριν την έναρξη της εκδρομής / του περιπάτου, το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.