Ἔντεχνος σοφία | Η άγνωστη τεχνολογία των Ελλήνων

Μια βιωματική εμπειρία μύησης στο Μουσείο των Ηρακλειδών.

Η δράση είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν παραγγελίας. Συμπληρώστε την φόρμα παρακάτω ή πηγαίντε πίσω σε όλες τις Όλες οι Δράσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση ακύρωσης 12 ημερών πριν την ημερομηνία του προγράμματος, σας επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σας

«ἔντεχνος σοφία» | η άγνωστη τεχνολογία των Ελλήνων

Τεχνολογία! Στην αρχαία Ελλάδα;
Τι μας διδάσκει ο μύθος; Τι μας εν – δεικνύουν τα ομηρικά έπη; Ποια ήταν η «έντεχνον σοφία»;
Πως οι μυκηναίοι ανέπτυξαν σπουδαία τεχνολογία μεγάλων δημοσίων έργων;
Ποιο παράδειγμα οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί το πρώτο cluster της παγκόσμιας ιστορίας;
Με ποια εργαλεία και «τεχνικές» επικοινωνούσαν οι αρχαίοι Έλληνες; Ποιο ήταν το πρώτο “messenger” στην ιστορία της ανθρωπότητας;
Ρομπότ και Μεγάλα Όπλα. Προϊόντα μυθοπλασίας ή πραγματικότητα;
Ποιο ήταν το μυστικό όπλο των Αθηναίων και γιατί αποτελούσε την πρώτη διεπιστημονική προσέγγιση της θεωρητικής και εμπειρικής επιστήμης;
Μπορούμε να μιλάμε για τη σύνδεση της επιστήμης και των Τεχνών στην αρχαιότητα; Υπό ποια οπτική;
Τόσα και άλλα τόσα ερωτήματα θα απαντηθούν ταξιδεύοντας στην έκθεση «ΕΥΡΗΚΑ, Επιστήμη, Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων».
**
Μ ι α μοναδική έκθεση σε δ υ ο ενότητες με «καλλι-τεχνικά» ομοιώματα και παρουσιάσεις για την αρχαία τεχνολογία στην οποία καταδεικνύεται η έκταση και η σημασία των αρχαιοελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων . .
Στη μεταλλευτική και μεταλλουργία
Στη στρατιωτική τεχνική
Στα τεχνικά έργα
Στη μηχανολογία
Στη ναυπηγική
Στις τηλεπικοινωνίες
Στις αυτοκίνητες μηχανές
Σας περιμένουμε, στην νέα αποκλειστική μας δράση, να αποδομήσουμε τον μύθο και να μυηθούμε στα σπουδαία επιτεύγματα των Ελλήνων σε μια απίστευτη εξελικτική πορεία . . . από την προϊστορία στην ελληνιστική περίοδο.

16.30

Συνάντηση σε σημείο που δίδεται στους συμμετέχοντες

17.00

Εκκίνηση ξενάγησης - Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία

18.30

Συνέχιση ξενάγησης με τα Αυτόματα και τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων

19.30

Ολοκλήρωση προγράμματος

Το πρόγραμμα διεξάγεται στα δύο κτήρια του Μουσείου των Ηρακλειδών στο Θησείο


ΟΡΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
* Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής από τους διοργανωτές λόγω ανωτέρας βίας, το προκαταβεβλημένο ποσό επιστρέφεται, εντός 30 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.
* Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.
*Αν η ακύρωση γίνει από εννέα (9) ημέρες έως και έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Αν η ακύρωση γίνει από πέντε (5) ημέρες έως και τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το 50% του ποσού στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή, η ακύρωση γίνει το τελευταίο διήμερο πριν την έναρξη της εκδρομής, το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολίτική ακυρώσεων

Πολιτική Δημοσιεύσεων

Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των ξεναγήσεων και παρουσιάσεων χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση φωτογραφικού υλικού και πληροφοριών, για εμπορική ή δημοσιογραφική χρήση, που σχετίζονται με τις δράσεις οργανωμένων περιηγήσεων της εταιρείας ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. χωρίς την έγγραφη άδειά της.