Ο Γαληνίτης, τα προϊόντα του και ο Συσσωρευτής Ηλεκτρικής ενέργειας

Ερευνητές εν δράσει

Η δράση δεν είναι διαθέσιμη. Πίσω σε όλες τις Όλες οι Δράσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση ακύρωσης 12 ημερών πριν την ημερομηνία του προγράμματος, σας επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σας

Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά ερευνώντας και συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το ορυκτό του Γαληνίτη, τα προϊόντα του αλλά και τις χρήσεις των προϊόντων αυτών στο συσσωρευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, μελετούν τα είδη συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία τους και τη χρησιμότητα τους στην καθημερινή μας ζωή.
Στη συνέχεια κατασκευάζουν, με απλά υλικά, ένα συσσωρευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Που απευθύνεται; Σε παιδιά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Κατάλληλο και για μεγαλύτερες ηλικίες – Γυμνάσιο
Τι περιλαμβάνει; Βιωματικό παιχνίδι και παρουσίαση
Μέγεθος ομάδας: Ελάχιστο – 19 παιδιά, Μέγιστο – 25 παιδιά
Πότε διεξάγεται; Καθημερινά κατόπιν συνεννόησης.


ΟΡΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
* Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής από τους διοργανωτές λόγω ανωτέρας βίας, το προκαταβεβλημένο ποσό επιστρέφεται, εντός 30 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.
* Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.
*Αν η ακύρωση γίνει από εννέα (9) ημέρες έως και έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Αν η ακύρωση γίνει από πέντε (5) ημέρες έως και τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το 50% του ποσού στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή, η ακύρωση γίνει το τελευταίο διήμερο πριν την έναρξη της εκδρομής, το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολίτική ακυρώσεων

Πολιτική Δημοσιεύσεων

Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των ξεναγήσεων και παρουσιάσεων χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση φωτογραφικού υλικού και πληροφοριών, για εμπορική ή δημοσιογραφική χρήση, που σχετίζονται με τις δράσεις οργανωμένων περιηγήσεων της εταιρείας ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. χωρίς την έγγραφη άδειά της.