Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στην Καμάριζα

Ιστορία, Περιβάλλον και Διασκέδαση

Η δράση δεν είναι διαθέσιμη. Πίσω σε όλες τις Όλες οι Δράσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση ακύρωσης 12 ημερών πριν την ημερομηνία του προγράμματος, σας επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σας

Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού περιλαμβάνει έξι σταθμούς που σηματοδοτούνται από χρωματιστές κορδέλες. Κάθε σταθμός διακρίνεται από:
✔ μια διαφορετικού χρώματος κορδέλα
✔ το μήνυμα του κάθε σταθμού με τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν
✔ έναν φάκελο που περιέχει την εντολή για την αναζήτηση του επόμενου σταθμού μέχρι να ανακαλύψουν τον Θησαυρό
Ο θησαυρός είναι ένα κασελάκι με ορυκτά κρυμμένος σε είσοδο αρχαίας στοάς στη θέση ΠΑΡΟΝ. Θα υπάρχει πρόβλεψη ενός ορυκτού για κάθε παιδί.

Που απευθύνεται; Σε παιδιά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Κατάλληλο και για μεγαλύτερες ηλικίες – Γυμνάσιο
Τι περιλαμβάνει; Βιωματικό παιχνίδι ανακάλυψης της ιστορίας και της ορυκτολογίας της περιοχής
Μέγεθος ομάδας: Ελάχιστο – 20 παιδιά, Μέγιστο – 50 παιδιά
Πότε διεξάγεται; Καθημερινά κατόπιν συνεννόησης.

Η δράση ξεκινάει με το Ορυκτολογικό Μουσείο της Καμάριζας και εξελίσσεται στο χωριό ως περίπατος αναζήτησης του θησαυρού.
Συμπληρωματικές θέσεις (μετάβαση με το λεωφορείο) το Χάος και το Λαύριο.


ΟΡΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
* Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής από τους διοργανωτές λόγω ανωτέρας βίας, το προκαταβεβλημένο ποσό επιστρέφεται, εντός 30 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.
* Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.
*Αν η ακύρωση γίνει από εννέα (9) ημέρες έως και έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Αν η ακύρωση γίνει από πέντε (5) ημέρες έως και τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το 50% του ποσού στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή, η ακύρωση γίνει το τελευταίο διήμερο πριν την έναρξη της εκδρομής, το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολίτική ακυρώσεων

Πολιτική Δημοσιεύσεων

Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των ξεναγήσεων και παρουσιάσεων χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση φωτογραφικού υλικού και πληροφοριών, για εμπορική ή δημοσιογραφική χρήση, που σχετίζονται με τις δράσεις οργανωμένων περιηγήσεων της εταιρείας ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. χωρίς την έγγραφη άδειά της.